Menu
Your Cart

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ön bilgilendirme
 
madde 1 satıcı bilgileri
 
madde 1.1 – satıcı
ünvanı : asya tekstil makinaları ve yedek parça ltd.şti.
adresi : i.m.ç. 5. blok no. 5414-5415-5416 unkapanı fatih istanbul
faks   :0212 512 71 45
telefon:0212 522 03 01
eposta : destek@asyakonfeksiyon.com
 
madde 1.2 - alıcı
müşteri olarak www.asyakonfeksiyon.com alışveriş sitesine üye olan kişi.  üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
 
 
madde 2 satışa konu ürünün özellikleri
 
mal ya da hizmetlerin temel özelliklerini www.asyakonfeksiyon.com adresinde yer almaktadır. ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.
 
listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. ilan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
 
malın/ ürünün / hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır
 
ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti alıcı tarafından ödenecektir ve iade edilmez.
 
 
madde 3 genel hükümler
 
 
3.1) alıcı, www.asyakonfeksiyon.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. alıcı; bu ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin vaktinden önce, satıcı tarafından alıcı’ ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
3.2) sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcı' nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgilerde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilmek üzere kargo firmasına teslim edilir ve yola çıkar.
3.3) kargo firmasının, ürünü alıcı’ ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün alıcı' ya teslim edilememesinden dolayı satıcı sorumlu tutulamaz.
3.4) satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
3.5) satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan alıcı’ yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
3.6) satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli alıcı’ ya iade eder.
3.7) ürünün teslimatı için işbu ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
3.8) ürünün tesliminden sonra alıcı' ya ait kredi kartının alıcı 'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini satıcı' ya ödememesi halinde, alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde satıcı' ya iade etmek zorundadır. bu takdirde nakliye giderleri alıcı' ya aittir.
3.9) satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcı' ya bildirmekle yükümlüdür. bu takdirde alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. alıcı' nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. alıcı’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. bu tutarın bankaya iadesinden sonra alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, alıcı, olası gecikmeler için satıcı’ nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından alıcı hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.
4.0) satıcı dönemsel olarak ürün fiyatlarında kampanyalar yapmaktadır. yapılan bu kampanyalar belirli süreli olup kampanya koşulları kapsamında geçerlidir. satıcı, kampanya koşullarında her türlü güncellemeyi yapma ve kampanyayı erken bitirme hakkına sahiptir. 
 
madde 4 cayma hakkı
 
alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün (konser ve etkinlik biletleri hariç) kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. cayma süresi ürün gruplarına göre farklılık gösterebilmektedir. yeniden kullanılamayacak, sağlık ve kişisel hijyen ürünlerinde iade / değişim kabul edilemez. abiye ve gece kıyafetlerinde ise cayma süresi ürünün teslim alındığı günden itibaren 1 gündür. sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcı’ ya aittir.
 
cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde satıcı'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 5. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. bu hakkın kullanılması halinde,
 
a) 3. kişiye veya alıcı’ ya teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 
b) iade formu,
 
c) iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 
d) satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren belirtilen cayma hakkı süresi içinde ürün ile ilgili tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. taşıma ve benzeri malın tüketiciye teslimi için doğan masraflar bu hizmetler alıcı’ ya ürünün teslimatı için bu hizmet verildiğinden iade edilmez.
 
e) alıcı’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa alıcı kusuru oranında satıcı’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
 
f) cayma hakkının kullanılması nedeniyle satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
 
g) cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün satıcıya geri gönderilirken ödenen kargo bedeli, ürün iade talebi oluşturulurken sistem tarafından belirtilen kargo kodu kullanılarak yapılması durumunda satıcı’ ya aittir. alıcı, belirtilen iade kargo firması dışında bir kargo firması ile iade paketi göndermesi durumunda iade ile ilgili doğan bedelleri karşılamakla yükümlüdür. 
 
h) siparişinizin ücretini kapınızda peşin ya da banka kartıyla ödemek istiyorsanız, kargo şirketi tarafından sunulan ek bir servis olan "kapıda ödeme servisini" kullanabilirsiniz. kargo şirketinin sunduğu bir ödeme hizmeti olan kapıda ödeme seçeneğine ait servis bedeli kargo şirketine aittir. ürünün iade edilmesi durumunda satıcının sorumlu olmadığı bu servis bedeli iade edilmez.
 
ı) iade etmek istediğiniz ürünleri www.asyakonfeksiyon.com adresinde belirtilen adrese yapabilirsiniz.

madde 5 cayma hakkı kullanılamayacak ürünler
 
alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,  elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler ve alıcı tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemelerinin iadesi yönetmelik gereği mümkün değildir.
 
işbu ön bilgilendirmenin uygulanmasında, sanayi ve ticaret bakanlığınca ilan edilen değere kadar alıcı’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetleri ile tüketici mahkemeleri yetkilidir. 
satıcı şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, t.c. sanayi ve ticaret bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. 
 
işbu ön bilgilendirme ticari amaçlarla yapılmaktadır.
 
mesafeli satış sözleşmesi
 
madde 1 – taraflar
 
1.1 – satıcı
ünvanı : asya tekstil makinaları ve yedek parça ltd.şti.
adresi : i.m.ç. 5. blok no. 5414-5415-5416 unkapanı fatih istanbul
faks   :0212 512 71 45
telefon:0212 522 03 01
eposta : destek@asyakonfeksiyon.com
 
1.2 – alıcı
müşteri olarak www.asyakonfeksiyon.com alışveriş sitesine üye olan kişi. 
 
üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
 
madde 2 – konu
 
işbu sözleşmenin konusu, alıcı’nın satıcı’ya ait www.asyakonfeksiyon.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı tüketicilerin korunması hakkındaki kanun ve mesafeli sözleşmeler uygulama esas ve usulleri hakkında yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
 
madde 3 – sözleşme konusu ürün
 
malın/ ürünün / hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır
 
madde 4 – genel hükümler
 
4.1 alıcı, www.asyakonfeksiyon.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının alıcı tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve satıcı’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 
alıcı; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, satıcı tarafından tüketici’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.
 
4.2 sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. madde 3’te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti alıcı tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına “gönderim ücreti” adı altında yansıtılacaktır.
 
4.3 sözleşme konusu ürün, alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.
 
4.4 kargo firmasının, ürünü alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün alıcı’ya teslim edilememesinden dolayı satıcı sorumlu tutulamaz.
 
4.5 satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 
4.6 satıcı, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
 
4.7 satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
 
4.8 sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının satıcı’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 
4.9 alıcı alışveriş esnasında sisteme tanımladığı kredi kartı bilgilerinin doğru olduğunu, bu kredi kartının kullanımından dolayı kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai yasal sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. ürünün tesliminden sonra alıcı’ya ait kredi kartının alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini satıcı’ya ödememesi halinde, alıcı’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde satıcı’ya gönderilmesi zorunludur. bu takdirde nakliye giderleri alıcı’ya aittir. eğer alıcı ürünü geri göndermezse kredi kartından herhangi bir nedenle ürün bedelinin alınmaması veya ürün bedelinin kredi kartına iade edilmesi durumlarında ürün bedelinin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın satıcı banka hesaplarına havale edileceğini kabul ve taahhüt eder. 
 
4.10 satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. bu takdirde alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
 
4.11 satıcı tarafından bir kampanya aracılığı ile müşteriye verilen puanlar sadece bir alışveriş için geçerlidir. bu puanlar ürün iade edilse bile geri iade edilmez.
 
alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. bu tutarın bankaya iadesinden sonra alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, alıcı, olası gecikmeler için satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından alıcı hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.
 
madde 5 – cayma hakkı
 
alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.
 
ancak, yılbaşı, bayramlar, anneler günü gibi belirli günlere yönelik alıcı’ya özel olarak hazırlanan, satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünlerde, kampanya ve promosyon ürünlerinde ürünün iadesi alınamamakta; alıcı bu şartları kabul ederek alışverişini gerçekleştirmektedir.
 
cayma hakkının kullanılması için değişen ürün gruplarında belirtilen süre içinde satıcı’ ya faks veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün  7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. bu hakkın kullanılması halinde,
 
a) 3. kişiye veya alıcı’ ya teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)
 
b) iade formu,
 
c) belirtilen iade süresi içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. bu belgelerin satıcı’ ya ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli alıcı’ ya iade edilir.
 
cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli yurtiçi siparişlerinde satıcı tarafından karşılanacaktır.
 
ürün satıcı’ ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında alıcı’ ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde satıcı’ ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak alıcı’ ya geri gönderilecektir. ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp alıcı tarafından imzalanacaktır.
 
d) iade etmek istediğiniz ürünleri www.asyakonfeksiyon.com adresinde belirtilen adrese yapabilirsiniz.
 
madde 6 – cayma hakkı kullanılamayacak ürünler
 
alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,  elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar, cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler ve alıcı tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemelerinin iadesi yönetmelik gereği mümkün değildir.
 
madde 7 – borçlunun temerrüdü

alıcı’nın temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcı’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. alıcı’nın temerrüdünün satıcı’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde alıcı herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.
 
madde 8 – yetkili mahkeme
 
işbu ön bilgilendirmenin uygulanmasında, sanayi ve ticaret bakanlığınca ilan edilen değere kadar alıcı’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetleri ile tüketici mahkemeleri yetkilidir. 
satıcı şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, t.c. sanayi ve ticaret bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. 
 
işbu önbilgilendirme ticari amaçla yapılmaktadır.
 
lütfen dikkat: kargo tutanağını imzalamadan önce kargo paketinizin taşımadan dolayı hasarlı olup olmadığını lütfen kontrol ediniz. kargo paketinizde herhangi bir nedenle hasar var ise teslimatla ilgili hiç bir belgeyi imzalamadan kargo yetkilisine tutanak tutulması için kargonuzu iade ediniz. size tarafımızdan yeni ürünleriniz derhal gönderilecektir. kargo paketi hasarlı olan ürünlerin teslim alınması durumunda içindeki ürünlerin hasarından veya eksikliğinden asyakonfeksiyon.com sorumlu değildir.
 
mekanda, müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla zaman zaman güvenlik araması yapılabilir.

 
17.bu şart ve koşulların tamamı türk hukukuna tabidir.
We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.